Angkara Kerakusan Manusia, Haiwan Yang Menjadi Mangsa | Human Is The Most Dangerous Animal

http://kongxie.blogspot.com/2016/04/angkara-kerakusan-manusia-haiwan-yang.html

Allah said unto the angels:

"Behold, I am about to establish upon earth one who shall inherit it."
They said: "Wilt Thou place on it such as will spread corruption thereon and shed blood -whereas it is we who extol Thy limitless glory, and praise Thee, and hallow Thy name?"
[God] answered: "Verily, I know that which you do not know." - Al-Baqara (2:30)

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya". - Surah Al-Baqara (2:30)

http://kongxie.blogspot.com/2016/04/angkara-kerakusan-manusia-haiwan-yang.html
Dikuasakan oleh Blogger.